شرایط اطلاع رسانی و آموزش

·         حقوق تولید، نشر و مالکیت نام شرکت، علامت تجاری، بروشور، کاتالوگ،جزوات آموزشی و منابع سمعی و بصری در سراسر ایران برای اسکا پلاس محفوظ است.

·         تمامی اطلاعات مربوط به اسکاپلاس به طور کامل و صحیح در سایت رسمی شرکت به آدرس  skaplus.ir  و شبکه های اجتماعی اسکا پلاس درج شده است.

·         اطلاعات و ابزارهای لازم برای آموزش مشاوران فروش در دفتر کاری آنها بارگذاری می شود. 

·         اخبار روز اسکا پلاس را می توانید در قسمت اخبار و اطلاعیه های سایت مطالعه کنید.

·         متناسب با نیاز روز جامعه و شرایط کاری بازاریابان در اسکا پلاس آموزشهایی تعبیه می شوند و از طریق دفترکاری در اختیار مشاوران قرار می گیرد.